TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI NGOẠI NGỮ
TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI NGOẠI NGỮ

TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI NGOẠI NGỮ


Nhập Mã số hồ sơ hoặc số CMND

- Để tra cứu, thí sinh nhập số CMND hoặc Mã số hồ sơ vào ô bên trái, nhấn Enter hoặc nút 'Tra cứu thông tin'

- Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại hỗ trợ: (028) 38320017 - (028) 66536787

Email: etc@sgu.edu.vn

Không tìm thấy thông tin của thí sinh trong danh sách đăng ký. Vui lòng kiểm tra lại số CMND hoặc Mã số hồ sơ đã nhập. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại hỗ trợ: (028) 38320017 - (028) 66536787

Email: etc@sgu.edu.vn

Thông tin thí sinh đăng kí dự thi

Mã hồ sơ:

Số báo danh:

Cấp độ thi:

Họ tên:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Ngày thi:

Buổi thi:

Phòng thi:

Địa điểm thi: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM